План регулације Чардака предвиђа нове зграде, вртиће, школе…

Голубица, петак 19.10.2018. Извор: Dnevnik.rs 

Планом детаљне регулације Чардака, који обухвата земљиште на око 136 хектара у југоисточном делу Сремске Каменице, већина простора намењена је породичном и вишепородичном становању.

У складу с потребама мештана, урбанисти су предвидели опште­градски центар, здрав­ствену установу, основну школу, дечју установу и комплекс геронтолошког центра. Осим тога, део простора намењен је за градске сабирне улице, као и за хидротехничке захвате, паркове и друге зелене површине.

Породично становање предвиђено је на укупно 102,8 хектара, а највећи део јавних површина намењен је саобраћајницама – 22,04 хектара.

Како је у плану наведено, концепт уређења заснован је на прилагођавању ситуацији на терену, односно у складу је са садашњом парцелацијом, али и постојећим саобраћајницама и пољским

путевима. Као један од највећих проблема по питању сао­бра­­ћајне инфраструктуре на Чардаку урбанисти наводе не­достатак тротоара те су пешаци приморани на то да се крећу коловозом. Новим планом пред­виђена је изградња пешачких стаза у свим улицама, а дуж Соње Маринковић ширина тротоара требало би да буде око два метра, и у тој улици је планирана и бициклистичка стаза.

Чардак је са Сремском Каменицом повезан Улицом Соње Маринковић која је надвожњаком изнад Државног пута ИБ-21 повезана с Улицом мајора Тепића. Поменутим државним путем насеље је повезано с Новим Садом и Петроварадином, а планом је предвиђена изградња сервисне саобраћајнице, на коју су планирани прикључци са Чај­ни­чком и Горском улицом.

Урбанисти су предвидели две предшколске установе на Чардаку, и то у зони центра у северном делу и у јужној зони, а ти објекти би требало да буду једноспратни, уз могућност изградње поткровне етаже за канцеларије. У источном делу простора требало би да се гради подручна основна школа, односно потпуна, уколико број становника буде већи од 3.000.

Будући да се на Чардаку у Улици др Кетрин Мекфејл 39 налази  запуштен објекат некадашње Енглеско-југословенске дечије болнице, која је део Клиничког центра Војводине, на том месту предвиђена је здравствена установа. Није планирана изградња нових објеката, али је дозвољена реконструкција старих, уз могућност претварања тавана у поткровље. На неизграђеном делу парцеле планирано је пејзажно уре­ђење простора. У склопу општеградског центра пла­нирана су два двоспратна пос­ловна објекта, што би требало да задовољи потребе становника Чарадака. Ту ће бити трговине, кафићи, ресторани, пекаре, посластичарнице, књижаре, галерије, библиотеке, лекарске и стоматолошке ординације, занатске радње, банке, поште и слично. Урбанисти сматрају да је јавна блоковска површина уз објекте центра потенцијално вредан простор, па би ту требало формирати низ тераса на падини.

Ј. Вукашиновић

Пројекат „Приградска насеља Новог Сада” суфинансиран је од стране Града Новог Сада, а ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Повезане објаве