ГРАД НОВИ САД ОБЈАВИО НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

ГРАД НОВИ САД ОБЈАВИО НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

ГРАД НОВИ САД ОБЈАВИО НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Град Нови Сад је објавио Необавезујући jавни позив за прикупљање писама о заинтересованости са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање у објекат Радничког универзитета у Улици Војвођанских бригада бр. 7 у Новом Саду. Објекат чини зграда број 1, спратности: подрум, приземље и 13 спратова, укупне површине око 6.687,00м², и градско грађевинско земљиште, укупне површине 6а 24м².

Град Нови Сад позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица да упуте необавезујуће писане понуде са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање у објекат Радничког универзитета. Намера Града Новог Сада је да се Објекат кроз неки од предложених правних оквира за инвестиционо улагање приведе намени у складу са планским документом.

Писма о заинтересованости и сва пратећа документација морају бити потписани од стране овлашћеног лица Потенцијалног партнера и оверени печатом, уколико се печат употребљава. Писма о заинтересованости се достављају на српском језику поштом или непосредно предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 26. фебруара 2020. године до 12 часова.

Образац изјаве о чувању поверљивих података може се преузети на адреси www.novisad.rs  Изјаву потписану од стране овлашћеног лица Потенцијални партнер доставља непосредном предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 21. фебруара 2020. године до 12 часова.

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар