Грађевинска сезона у Бегечу у пуном јеку

Грађевинака сезона у Бегечу

Грађевинска сезона у Бегечу у пуном јеку

Голубица, ПЕТАК 28.06.2019.

За становнике Бегеча изузетно је значајна вест да су радови отпочети на изградња постројења за пречишћавање отпадних вода увелико напредовали. Овим ће бити омогућено да раније изграђена канализациона мрежа буде пуштена у функцију. За ову инвестицију из градског буџета издвојено је 192 милиона динара.

Екипа нашег портала, посетила је данас градилиште како бисмо читаоцима пренели информацију о току радова из прве руке. 

Будући комплекс пречистача простираће се на површини од 1,5 ха, удаљеној око 500 мезтара од самог насеља, јужно од магистралног пута Нови Сад-Бачка Паланка.

За обезбеђење адекватног квалитета пречишћене воде, предвиђена је примена комбинованог поступка механичко-биолошког пречишћавања, чиме ће бити задовољени сви неопходни услови заштите животне средине, нарочито заштите околног земљишта, као и површинских и подземних вода.

Отпадне воде из насеља ће се доводним колектором, из правца Улице Доситеја Обрадовића, транспортовати до пречистача. Будући реципијент пречишћених отпадних вода из насеља је река Дунав (меандар Дунавац), а пречишћене отпадне воде неће угрозити квалитет воде у реципијенту.

Сем самог постројења, у оквиру комплекса биће изграђене и интерне саобраћајнице, паркинг, јавно осветљење, водоводна и електро мрежа, а читав простор ће се на крају и хортикултурно уредити.

Изградњом пречистача и довођењем канализације у функционално стање решава се један од најкрупнијих комуналних проблема и уједно омогућује бољи и квалитетнији живот становника Бегеча. Тиме се још једном потврђује опредељење Града Новог Сада за успостављање једнаких комуналних стандарда у свим приградским насељима, уз подсећање да су претходних година изграђена и пуштена у рад три пречистача и то у насељима Ковиљ, Степановићево и Руменка.

Такође, у току су радови у Партизанској улици. Реч је о инвестицији од 50 милиона динара за пут у дужини од 1,5 километара у правцу према Бачкој Паланци. Ово је заправо наставак пројекта од прошле године када је урађена деоница Футог-Бегеч.

 

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар