За сређивање парка код ранжирне станице 149 милиона динара

За сређивање парка код ранжирне станице 149 милиона динара

За сређивање парка код ранжирне станице 149 милиона динара

Голубица, ПЕТАК 21.06.2019.

Уређење парка између Новог насеља je отпочело и одвија се како је планирано. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је изградњу инфраструктуре и јавног осветљења, поверила групи извођача с фирмом „Градитељ НС” на челу.

Они ће, заједно с предузећима „Енерготехника – Јужна Бачка” и „КЛМ инжењеринг ТМ” добити око 149,1 милиона динара, с ПДВ-ом, а имаће рок од 305 календарских дана да изграде водовод, канализацију, јавно осветљење, две фонтане, две јавне чесме и јавни тоалет, као и помоћне просторије за службу „Градског зеленила”. Део уговором предвиђених радова поверен је, као подизвођачу, фирми МН, која би требало да уради пешачке стазе од бетонских плоча, ивичњаке и платое.

Планирани парк правоугаоног облика, северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова, у близини Булевара Европе, простираће се на 3,5 хектара, и спада у групу мањих, односно класификован је као тзв. парк суседства. У непосредном окружењу су стамбене зграде, вртић, тениски терени, приватна гимназија и ауто-перионица.

Унутар парка, који би требало да има десетак улаза, биће дечје игралиште, теретана на отвореном, терен за боћање, просторије за смештај опреме „Градског зеленила”, тоалети, затим две јавне чесме и две фонтане. Интересантно је да су пројектом на објектима предвиђени зелени кровови и фасаде с пузавицама.

На улазу је планирана фонтана полукружног облика с водоскоцима, док ће мања, без пратећих ефеката, бити у центру парка. Замишљена као полукружни водени ток (поток) ширине два метра, дубине 40 центиметара и дужине 37 метара око поплочаног платоа, предвиђено је да већа фонтана буде из два дела јер је у средини планирана машинска сала, али и два мостића за прелазак пешака.

Радови су у пуном замаху, а Голубица ће наставити да вас информише о њиховом току и напредовању.

Нема Коментара

Поставите Коментар