Кинеска четврт добија нови водовод и канализацију

Понедељак, 13. август 2018, 13:20h извор:Новосадска ТВ

Сређивање Кинеске четврти могло би почети на јесен, будући да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције расписала тендер за прву фазу уређења јавних површина с пратећом инфраструктуром и осветљењем на том простору.

Foto: Novosadska tv

Пројектним решењем „Војводинапројекта” предвиђена је  изградња пешачких површина, саобраћајница, паркинга, бициклистичких стаза. Осим тога, планирано је инфраструктурно опремање, што подразумева постављање јавне расвете, изградњу и реконструкцију водовода и канализације, црпне станице за одвођење атмосферских и отпадних вода, као и уређење зелених површина. Осим партерног уређивања Кинеске четврти, у току је и израда техничке документације за бициклистичке и пешачке стазе на делу Булевара деспота Стефана, од Фрушкогорске улице до моста Слободе, а уговор за тај посао, вредан 615.000 динара.

извор:Дневник.рс

15 августа, 2018

Повезане објаве