Нова саобраћајница у насељу Сателит

Голубица, ПОНЕДЕЉАК, 26. НОВ 2018, ИЗВОР: Голубица

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције данас, 26. новембра 2018. године, почиње радове на изградњи дугоочекиване саобраћајнице у продужетку Улице Бате Бркића.

Ова инвестиција вредна је 370 милиона динара (са ПДВ-ом), а уговорени рок за завршетак свих предвиђених радова је 240 дана.

Улица Бате Бркића, која спада у примарну мрежу саобраћајница, налази се у стамбеној зони Ново насеље, у северозападном делу Новог Сада. Изграђена је у комплетном профилу на деоници од Булевара војводе Степе до Булевара Јована Дучића, као и у мањем делу од Булевара Јована Дучића ка Футошком путу.

Сада ће бити изграђена модерна саобраћајница булеварског типа, у планираној регулацији ширине 40м и дужине 550м (од Булевара Јована Дучића до Футошког пута) која ће на још једном месту да повеже Ново насеље са Футошким путем. Ово је један од значајнијих пројеката јер ће се растеретити главне саобраћајнице на Новом насељу, а поготово врло фреквентна раскрсница Булевара Јована Дучића и Булевара Слободана Јовановића (код цркве).

Поред неоспорног саобраћајног значаја, изградња продужетка Улице Бате Бркића представља и неопходан услов за привођење предметног земљишта урбанистичкој намени. Реализацијом ове значајне инвестиције, не само да ће се у знатној мери допринети урбанизацији и мењању целокупног изгледа овог дела града, већ је очекивано да ће ова локација постати атрактивна за потенцијалне инвеститоре који ће бити заинтересовани за градњу вишепородичних стамбених објеката уз будућу саобраћајницу. Изградњом продужетка Улице Бате Бркића и планираних објеката доћи ће до комплетне реконструкције овог локалитета за око 800 нових станова и преко 2000 становника.

Новоизграђена саобраћајница ће, према пројекту, имати две коловозне, са по две саобраћајне траке по смеру, ширине 3м и  разделно острво са оивичењима, ширине 2м. Дуж улице, са обе стране, предвиђени су паркинзи за косо паркирање, а обезбеђен је и довољан број паркинг места за особе са посебним потребама. Такође са обе стране улице простираће се зелени појас (ширине од 2 до 5м), пешачке стазе (ширине 3м), бициклистичке стазе (ширине 2м) и по два аутобуска стајалишта за сваки смер кретања возила.

Овај пројекат обухвата и изградњу коловоза, паркинга и обостраних пешачких стаза у улицама Анђе Ранковић и Антуна Урбана. На укрштању улица Анђе Ранковић и Браће Дроњак формираће се кружна раскрсница. Раскрсница улица Анђе Ранковић и Бате Бркића ће бити трокрака, са обележеним пешачким прелазима. За сада овде није предвиђено постављање светлосне сигнализације, али урадиће се подземна инфраструктура као могућност за каснију семафоризацију раскрснице на којој се очекује повећан проток возила у будућем периоду, односно након изградње новопланиране улице у продужетку Анђе Ранковић.
Постојећи семафор на четворокракој раскрсници Футошки пут, Илариона Руварца и Бате Бркића  биће прилагођен реконструисаном стању на раскрсници и биће додатно опремљен временским дисплејима, као и звучним уређајем за слепе и слабовиде особе.

Осим радова на путној инфраструктури, предвиђена је и изградња водоводне мреже и канализационог колектора, као и постављање новог јавног осветљења на овом локалитету, где се укида постојећа надземна мрежа и уводи се подземни кабловски систем. Такође, планирано је и хортикултурно уређење, односно озелењавање, које ће бити извршено према пројекту који је тренутно у изради.

У почетној фази радова на изградњи продужетка Улице Бате Бркића извршиће се рашчишћавање терена са рушењем и уклањањем постојећих грађевинских објеката. Такође ће се обављати радови на хидро инсталацијама, који ће започети од Булевара Јована Дучића. Сви планирани радови на подземној инфраструктури реализоваће се у сарадњи и синхронизацији са надлежним јавним предузећима.

Када овај простор буде приведен планираној урбанистичкој намени, приступиће се и уређењу унутарблоковских површина, што ће представљати комплетну урбанизацију и насеља Сателит, не само да ће бити комунално функционалније, већ ће добити и видно побољшан естетски изглед.

Повезане објаве