Обишли смо још једно градилиште – „Кинеска четврт“

Обишли смо још једно градилиште – „Кинеска четврт“

Обишли смо још једно градилиште – „Кинеска четврт“

Голубица, УТОРАК 23.04.2019.

Предвиђена је изградња пешачких површина, саобраћајница, паркинга, бициклистичких стаза. Осим тога, планирано је инфраструктурно опремање, што подразумева постављање јавне расвете, изградњу и реконструкцију водовода и канализације, црпне станице за одвођење атмосферских и отпадних вода, као и уређење зелених површина. Све ово је у склопу изградње Омладинског креативног полисa, jeдног од најважних инфраструктyрних пројеката.

Голубица је информисала јавност о почетку радова и данас смо обишли и ово градилиште како би смо проверили докле се стигло. Као што можете видети, радови се одвијају према плану.

 

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар