ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Голубица, УТОРАК, 31.12.2019.

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица, која имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом (најмање 70% телесног оштећења), лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије, церебралне парализе и мултипле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета и лица на дијализи.

Налепница се издаје за означавање једног возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства. Захтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту-Канцеларија за приступачност, путем писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1.

Уз захтев се прилаже слика особе са инвалидитетом и фотокопије следећих доказа: лична карта за подносиоца захтева, саобраћајна дозвола, возачка дозвола, медицинска документација везана за инвалидитет или болест, лична карта за одраслог члана заједничког домаћинства, а за децу извод из матичне књиге рођених или пријава пребивалишта, уколико је члан  домаћинства особа са инвалидитетом.

Корисници који су остварили право на коришћење налепнице у 2019. години подносе захтев и фотокопију саобраћајне дозволе.

Налепница за означавање возила преузима се у Канцеларији  за приступачност, Трг слободе бр. 3/I спрат Пословног центра „Аполо“.

Налепнице за 2019. годину, важе до 31. марта 2020. године, а издавање налепница почиње од 15. јануара 2020. године.

Образац захтева може бити преузет на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1, или на сајту Града www.novisad.rs

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар