ПОЧЕЛЕ 57. СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ.

Нови Сад, 10. август 2018. године

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић присуствовао је програму отварања Словачких народних свечаности у Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу. Тим поводом, одржан је и пријем високих званица код председника Општине Бачки Петровац Срђана Симића, а манифестацији су присуствовали и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић који је свечано и отворио скуп, као и бројни покрајински функционери, представници амбасада, народни посланици, државни секретари и други. Словачке народне свечаности ће бити одржане по 57. пут, и то од 10. до 12. августа 2018. године у Бачком Петровцу.

– Велика је част присуствовати овој традиционалној манифестацији, јер она обележи сваки август у Војводини и подсећа на период када су Словаци насељавали ове просторе. Истовремено, то је и одлична прилика да се погледа у будућност и да се утврде планови за даљи развој заједнице. У питању је манифестација која приказује богатство Војводине и целе Србије, не само у смилслу фолклора и културних дешавања, већ културе заједничког живота, тј. суживота. Постоји једна чврста веза између словачког и српског народа, која се огледа у међусобном поштовању и пријатељству две државе. Када је Словачка била на искушењима, Срби су пружали подршку, а исто тако су Словаци помагали Србији у свим тешким тренуцима. Изузетно ценимо отворен и пријатељски став Словачке по питању поштовања територијалног интегритета Републике Србије који је исказан кроз непризнавање самопроглашене независности Косова – рекао је градоначелник Милош Вучевић и нагласио да је управо у Бачком Петровцу провео део детињства, да је друговао са Словацима из Петровца, Кисача, Гложана, Пађене, Ковачине, Белог Блата и да веома добро познаје словачку гостопримљивост и великодушност.

Слoвaчкe нaрoднe свeчaнoсти oдржaнe су пo први пут у Бaчкoм Пeтрoвцу 28. aвгустa 1919. гoдинe, кaдa сe oкупиo вeлики брoj Слoвaкa из рaзних срeдинa и гoвoриo o тoмe, кoгa пoслaти кao прeдстaвникa Слoвaкa у Бeoгрaд у „Нaрoднo прeдстaвништвo“, кaкo успeшнo пoкрeнути слoвaчку срeдњу шкoлу (Нижу гимнaзиjу у Пeтрoвцу), кaкo нajjeднoстaвниje дoћи дo слoвaчких књигa зa шкoлaрцe и сл. Дaнaс Слoвaчкe нaрoднe свeчaнoсти прeдстaвљajу вaжaн културни, aли и туристички дoгaђaj, a њихoву oргaнизaциjу вeћ нeкoликo гoдинa унaзaд пoтписуjу Oпштинa Бaчки Пeтрoвaц, Maтицa Слoвaчкa и Нaциoнaлни сaвeт слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe. Тa цeнтрaлнa мaнифeстaциja Слoвaкa у Србиjи мeстo je нa кoмe сe зa три дaнa мoгу видeти брojнe излoжбe, кoнцeрти, пoзoришнe прeдстaвe и културнo-умeтнички прoгрaми нa кojимa je нa нajбoљи нaчин прeдстaвљeн културни живoт Слoвaкa у Србиjи.

15 августа, 2018

Повезане објаве