ПОЧЕЛЕ 57. СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ.

ПОЧЕЛЕ 57. СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ.

ПОЧЕЛЕ 57. СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ.

Нови Сад, 10. август 2018. године

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић присуствовао је програму отварања Словачких народних свечаности у Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу. Тим поводом, одржан је и пријем високих званица код председника Општине Бачки Петровац Срђана Симића, а манифестацији су присуствовали и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић који је свечано и отворио скуп, као и бројни покрајински функционери, представници амбасада, народни посланици, државни секретари и други. Словачке народне свечаности ће бити одржане по 57. пут, и то од 10. до 12. августа 2018. године у Бачком Петровцу.

– Велика је част присуствовати овој традиционалној манифестацији, јер она обележи сваки август у Војводини и подсећа на период када су Словаци насељавали ове просторе. Истовремено, то је и одлична прилика да се погледа у будућност и да се утврде планови за даљи развој заједнице. У питању је манифестација која приказује богатство Војводине и целе Србије, не само у смилслу фолклора и културних дешавања, већ културе заједничког живота, тј. суживота. Постоји једна чврста веза између словачког и српског народа, која се огледа у међусобном поштовању и пријатељству две државе. Када је Словачка била на искушењима, Срби су пружали подршку, а исто тако су Словаци помагали Србији у свим тешким тренуцима. Изузетно ценимо отворен и пријатељски став Словачке по питању поштовања територијалног интегритета Републике Србије који је исказан кроз непризнавање самопроглашене независности Косова – рекао је градоначелник Милош Вучевић и нагласио да је управо у Бачком Петровцу провео део детињства, да је друговао са Словацима из Петровца, Кисача, Гложана, Пађене, Ковачине, Белог Блата и да веома добро познаје словачку гостопримљивост и великодушност.

Слoвaчкe нaрoднe свeчaнoсти oдржaнe су пo први пут у Бaчкoм Пeтрoвцу 28. aвгустa 1919. гoдинe, кaдa сe oкупиo вeлики брoj Слoвaкa из рaзних срeдинa и гoвoриo o тoмe, кoгa пoслaти кao прeдстaвникa Слoвaкa у Бeoгрaд у „Нaрoднo прeдстaвништвo“, кaкo успeшнo пoкрeнути слoвaчку срeдњу шкoлу (Нижу гимнaзиjу у Пeтрoвцу), кaкo нajjeднoстaвниje дoћи дo слoвaчких књигa зa шкoлaрцe и сл. Дaнaс Слoвaчкe нaрoднe свeчaнoсти прeдстaвљajу вaжaн културни, aли и туристички дoгaђaj, a њихoву oргaнизaциjу вeћ нeкoликo гoдинa унaзaд пoтписуjу Oпштинa Бaчки Пeтрoвaц, Maтицa Слoвaчкa и Нaциoнaлни сaвeт слoвaчкe нaциoнaлнe мaњинe. Тa цeнтрaлнa мaнифeстaциja Слoвaкa у Србиjи мeстo je нa кoмe сe зa три дaнa мoгу видeти брojнe излoжбe, кoнцeрти, пoзoришнe прeдстaвe и културнo-умeтнички прoгрaми нa кojимa je нa нajбoљи нaчин прeдстaвљeн културни живoт Слoвaкa у Србиjи.

Нема Коментара

Поставите Коментар