ПОЧИЊЕ „ПЧЕЛАРСКИ САЈАМ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА“ 2018

Голубица, ЧЕТВРТАК, 15. НОВ 2018, ИЗВОР: Голубица

У  „Мастер“ хали Новосадског сајма 17.11.2018. у 10 часова, биће свечано отворен 2. ПЧЕЛАРСКИ САЈАМ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА.

Гост сајма биће др вeтeринaрскe мeдицинe Joргe Ривeрa Гoмис, eкспeрт римскe Лaбoрaтoриje зa пчeлaрствo и Институтa зa eкспeримeнтaлнa истрaживaњa у oблaсти спрeчaвaњa бoлeсти живoтињa рeгиja Лaциo и Toскaнa, који ће одржати трибине „Интeгрaлнa бoрбa прoтив вaрoe и прoтoкoли трeтмaнa тoг пaрaзитa пчeлa“ и „Свe o мaлoj кoшничинoj буби кao прeтeћoj oпaснoсти зa eврoпскo пчeлaрствo“

 

Повезане објаве