ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Голубица, ПОНЕДЕЉАК 12.08.2019.

Од ступања на снагу измена и допуна Одлуке о одржавању чистоће, везаних за повећање новчаних казни, Градска управа за инспекцијске послове предузела је појачане мере и активности у вези са контролом непрописног одлагања комуналног отпада на површинама јавне намене.

У оквиру наведених активности, а на основу донетог Оперативног плана, поступајући комунални инспектори и комунална полиција издали су на лицу места, починиоцима прекршаја осам прекршајних налога са изреченом новчаном казном од 25.000,00 динара, а такође је изречен и велики  број упозорења.

Такође, у наведеном периоду, покренуто је укупно 197 управних поступака где су дати налози ЈКП „Чистоћа“ да се уклони отпад, који је непрописно одложен од стране починилаца који нису затечени на лицу места.

Приликом предузимања мера и активности за контролу одлагања отпада, комунални инспектори и комунална полиција су предузимали и превентивне мере које су се односиле на обавештавање и едукацију грађана, да не врше одлагање отпада супротно одредбама Одлуке о одржавању чистоће, те су се на тај начин, у великој мери, спречили прекршаји и штетне последице.

Напомињемо, да су Одлуком о одржавању чистоће („Сл.лист Града Новог Сада бр. 25/10,3/11,21/11, 13/14, 34/2017, 16/2018 и 31/2019)  предвиђене  новчане казне:

– за правно лице 150.000, 00 динара, одговорно лице у правном лицу 25,000,00 динара

–  за предузетнике 75.000,00 динара

–  за физичко лице 25.000,00 динара

Градска управа за инспекцијске послове ће и у наредном периоду наставити појачану контролу и надзор одлагања комуналног и другог отпада, сходно Одлуци о одржавању чистоће на подручју територије Града Новог Сада.

Апелујемо на грађане да не одлажу комунални и други отпад супротно Одлуци о одржавању чистоће, јер ће у супротном, бити санкционисани од стране поступајућих комуналних инспектора и комуналних полицајаца.

 

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар