РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА

Голубица, Среда, 20.09.2018. ФОТО: ГОЛУБИЦА

Врши се реконструкција вреловода на Булевару цара Лазара од меркатора до шахта „L-04“ и прелаз Булевара Цара Лазара КП, у Новом Саду, на катастарским парцелама број 7816, 1611, 1612/1, 3922/17 и 3922/14, све у КО Нови Сад II

Радови ће трајати 35 календарских дана почев од 17.09.2018. године.

Повезане објаве