Рехабилитација Прерадовићеве улице у Петроварадину

Рехабилитација Препадовићеве улице у Петроварадину

Рехабилитација Прерадовићеве улице у Петроварадину

Голубица, УТОРАК 08.10.2019.

Уговорена је Рехабилитација државног пута IIA100 од km 127+633,00 до km 129+673,00, Прерадовићева улица у Петроварадину у дужини од L=2,040km.

Извођач радова је  предузеће   АД Сремпут  из Руме. Почетак радова је био 07.08.2019. године, а рок за завршетак радова је 31.12.2019.године.

Предрачунска вредност радова  је 54.491.138,52 без ПДВ-а.

Закључно са 30.09.2019. године реализација по поменутом послу  је 42.534.850,35 динара.

Рехабилитација државног пута IБ21  од km 3+970,00 до km  4+820,00 ,Прерадовићева улица у Петроварадину у дужини од L=0,850km и градске саобраћајнице (део Београдске и део Прерадовићеве улице ) са двотрачним профилом пута која се саобраћајним током улива у чвор 1212.4 на државни пут IБ21  L=0,500km

Извођач радова је  предузеће   АД Бачкапут  из Новог Сада. Почетак радова је био 24.09.2019. године, а рок за завршетак радова је 31.12.2019.године.

Предрачунска вредност радова је 70.381.533,32 динара без ПДВ-а.

Закључно са 30.09.2019. године реализација по поменутом послу  је 1.629.787,35динара.

 

Извор: Голубица ФОТО: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар