Толстојева улица добија нови изглед

Толстојева улица добија нови изглед

Толстојева улица добија нови изглед

У оквиру радова који се одвијају у Толстојевој улици предвиђена је изградња новог коловоза ширине 6м, управног паркинга са леве стране и подужног са десне стране улице, као и пешачких стаза, одвојених зеленим појасом од паркинга. Такође, радови обухватају и пратећу инфраструктуру, односно изградњу водоводне и канализационе мреже, као и изградњу јавног осветљења канделаберског типа.

Тиме ће Толстојева улица заблистати новим сјајем и што је још битније, наведене активности побољшаће свакодневни живот становника ове улице и допринети лакшем и безбеднијем одвијању како колског, тако и пешачког саобраћаја.

Ова инвестиција вредна је 93 милиона динара, а рок за завршетак свих предвиђених радова је 180 календарских дана.

Нема Коментара

Поставите Коментар