Упозорење Градске управе за инспекцијске послове: Уклоните снег и лед са кровова

Упозорење Градске управе за инспекцијске послове: Уклоните снег и лед са кровова

Упозорење Градске управе за инспекцијске послове: Уклоните снег и лед са кровова

Голубица, ЧЕТВРТАК 20.12.2018, Извор: Голубица

С обзиром на то да ће наредних дана уследити повећање температуре и нагло топљење снега и леда, Градска управа за инспекцијске послове позива грађане Новог Сада да благовремено поставе одговарајуће запреке и знакове ради упозорења од могућег обрушавања снега и леда са кровова зграда.

На основу одредаба Одлуке о уређењу Града („Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 67/17) предузећа, установе и друга правна лица и предузетници дужни су да уклањају снег и лед са тротоара, прилизних путева и стаза испред објеката у којима се обавља делатност и да их, у случају поледице, посипају одговарајућим материјалом, од коловоза до објекта у којем се пословни простор налази, као и да уклањају снег и лед са крова објекта, ако представља опасност за пролазнике и сам објекат, док се иста обавеза односи и на стамбену заједницу, односно власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа.

Када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда, правна лица, предузетници и физичка лица, дужни су да благовремено поставе одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару.

Градска управа за инспекцијске послове, путем комуналног инспектора, има законску обавезу да врши надзор над спровођењем одредаба наведене Одлуке, а непоступање по истим изискује покретање инспекцијског надзора, односно прекршајног поступка.

Нема Коментара

Поставите Коментар