ЈП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ – Остварен профит преко милијарду динара!

Голубица,  УТОРАК, 18. СЕП 2018.

Агенција за привредне регистре представила је публикацију „100 најбољих привредних друштава у Републици Србији, у 2017. години“. Оцењивани су и рангирани подаци за 102.395 фирми о пословним приходима, нето добитку, имовини, капиталу и губитку. Новосадска топлана је по овим критеријумима међу јавним предузећима, на високом 5. месту те листе.

Иако је ово јавно предузеће имало доспели дуг од преко три милијарде динара, данас послује са профитом, који је за прошлу годину износио 1  милијарду и 293 милиона динара, од чега је чак 15% уплаћено држави кроз порез на добит. У буџет Града ће по основу Закона о јавним предузећима ЈП „Новосадска топлана“ уплатити готово половину те добити, до 30. новембра.

Такође треба поменути да ЈП „Новосадска топлана“ није корисник никаквих субвенција, а да су инфраструктурна улагања у вреловодну мрежу и опремање подстаница, 1,3 милијарде динара. Све инвестиције су из сопствених средстава.

18 септембра, 2018

Повезане објаве