ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋЕНИ

ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋЕНИ

ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋЕНИ

Поводом бројних обраћања удружења грађана, личних пратилаца деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, и њихових родитеља, са питањима која се односе на накнаду трошкова  услуге личног пратиоца у условима ванредног стања, а у намери да изнађе најбоље решење, како за кориснике тако и за пружаоце услуге, Градски штаб за ванредне ситуације донео је, 16. априла 2020. године, Наредбу о исплати накнаде трошкова за услугу личног пратиоца детета, број 3-312/20-VII-75, којом је прописано да ће се средства из буџета Града Новог Сада за накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета, која се пружа у току трајања ванредног стања у Републици Србији после 16. марта 2020. године, без обзира на број часова стварно пружених услуга, преносити пружаоцу услуге за 40 часова услуге недељно.

Наредбом је, такође, предвиђено да је, уколико је према достављеном извештају о пруженим услугама, број часова пружене услуге у месецу за који се исплата врши мањи од 40 часова недељно, пружалац услуге дужан да разлику до 40 часова недељно накнадно реализује и искаже у месечним извештајима о пруженим услугама након престанка ванредног стања у Републици Србији, а најкасније закључно са извештајем за децембар 2020. године. Овај рок се, изузетно, може продужити, на образложен захтев који пружалац услуге достави Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

Извор: Голубица

Tags:
,
Нема Коментара

Поставите Коментар