Максимална цена маски 120 динара, десет комада по купцу

Максимална цена маски 120 динара, десет комада по купцу

Максимална цена маски 120 динара, десет комада по купцу

За време ванредног стања малопродајна цена заштитних маски које привредним субјектима дистрибуира РФЗО може бити највише 120 динара са урачунатим ПДВ-ом, а крајњи купац по куповини их не може купити више од 10.

Уредбу о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести Ковид-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2, јуче је објавио Службени гласник, а она предвиђа нове мере.

Републички фонд за здравствено осигурање дистрибуира заштитну опрему – маске, у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта, а на основу захтева, односно наруџбенице, правним лицима која се баве дистрибуцијом испоручује најмање 500.000 маски.

„Правна лица уз наруџбеницу, требовање, достављају списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина“, наводи се у Уредби и додаје да „Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава правним лицима“.

Малопродајна цена за заштитна средства набављена по овој уредби може максимално износити 120 динара по комаду, са урачунатим ПДВ-ом.

Привредни субјекти који се баве малопродајом заштитних средстава за време ванредног стања по једној купопродаји могу испоручити физичком лицу, крајњем купцу, највише 10 комада заштитних средстава – маски.

Новчане казне за непоштовање обавеза прописаних уредбом и пружање неистинитих података су од 50.000 динара до два милиона динара.

Извор: РТС; ФОТО: Талас.рс

Нема Коментара

Поставите Коментар