Привреда наставља да обавља редовне послове у АПР-у и у току ванредног стања

Привреда наставља да обавља редовне послове у АПР-у и у току ванредног стања

Привреда наставља да обавља редовне послове у АПР-у и у току ванредног стања

У Регистру привредних субјеката је тренутно регистровано 402.083 привредна субјекта, од чега је 131.164 привредна друштва и 270.919 предузетника.

У прва три месеца је основано 2.608 привредних друштава и 6.367 предузетника, а у истом периоду 2019. године основано је 2.226 привредних друштава и 8.051 предузетник.

Из регистра је за три месеца избрисано 1.247 привредних друштава и 6.691 предузетник, а у истом периоду 2019. године је обрисано 744 друштава и 5.510 предузетника.

Подаци показују да је у првом тромесечју ове године основано за 17 одсто више друштава и 26,4 одсто мање предузетника него у истом периоду прошле године, док је из регистра избрисано за 67,6 одсто више привредних друштава и 21,4 одсто мање предузетника у односу на исти период прошле године.

Према месецима, јануара ове године је основано 728 друштава и 2.151 предузетник, фебруара 934 друштава и 2.398 предузетника, а марта 946 друштава и 1.818 предузетника. У јануару је обрисано 574 друштва и 2.216 предузетника, фебруара 198 друштава и 2.199 предузетника, а марта 475 друштава и 2.276 предузетника.

„И у току ванредног стања, обављамо редовно све послове из наше надлежности, а у марту је примљено 39.570 пријава и захтева адресираних на готово све регистре које водимо“, истакао је Милан Лучић, директор Агенција за привредне регистре, који је нагласио да је због затварања шалтера унутрашња организација, пре свега, усмерена на пријем документације путем поште и на пружање свих административних сервиса привреди без застоја.

Осим оснивања, брисања и промена података у Регистру привредних субјеката, у току су поступци усклађивања понуђача са новим законом, извршавају се уписи заложног права и уговора о финансијском лизингу, спроводе се поступци уписа и промена података код удружења, спортских друштава, задужбина и фондација, издају се потврде и изводи.

Сви електронски сервиси раде нормално, уз доступност 24/7, а преко система обједињене процедуре од 1. јануара до 8. априла примљено је 26.806 захтева за издавање грађевинских дозвола, што представља повећање од 15 одсто у односу на исти период прошле године, када је примљено 23.212 захтева.

Од јануара је уз помоћ онлајн регистрације основано 415 предузетника и 238 друштава са ограниченом одговорношћу, тако да је коришћење овог сервиса у марту порасло за 48 одсто у односу на фебруар ове године.

Обрада електронских финансијских извештаја за 2019. годину одвија се редовно, док је у последњих месец дана у електронску евиденцију стварних власника уписано више од 1.300 регистрованих субјеката.

Осим путем поште, комуникација са корисницима одвија се преко Инфо центра, путем телефона и електронске поште, док се техничка подршка за електронске сервисе пружа преко Сервис деска Агенције.

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар