САЈЛОВО ДОБИЈА УРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ

САЈЛОВО ДОБИЈА УРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ

САЈЛОВО ДОБИЈА УРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ

У циљу побољшања основних услова за живот у Сајлову, Град Нови Сад је последњих неколико година инвестирао преко 200 милиона динара за комунално уређење овог насеља.

Након што је на комплетној територији Сајлова изграђена канализациона мрежа и јавно осветљење, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције сада је приступила радовима на асфалтирању улица у овом насељу. Коловоз у већини улица тренутно је под туцаничком подлогом или превучен танким слојем струганог асфалта, са знатним бројем ударних рупа и нерешеним проблемом одводњавања што ствара велике потешкоће у одвијању како колског, тако и пешачког саобраћаја.

У првој фази, која је у току, биће асфалтирано 13 улица, а сем коловоза предвиђено је и уређење банкина и постојећих колских прилаза, док ће одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина бити решено кроз систем отворених упојних канала. Уговорена вредност ове инвестиције је близу 122 милиона динара, а извођач радова је „Пут-инвест“ Нови Сад.

Такође, ЈКП „Водовод и канализација“ реализоваће изградњу водовода, како би се у овом насељу решио и проблем нелегалне мреже. Наставак радова на путној инфраструктури планира се у другој фази, а са крајњим циљем да, уређењем 13,6 км саобраћајница, проблем неасфалтираних улица буде решен на простору читавог Сајлова. На тај начин ће ово насеље у којем живи око 4000 становника, а удаљено је свега 8 км од центра града, бити комплетно инфраструктурно опремљено, чиме ће још једном бити потврђено да Град Нови Сад има приоритетни циљ да се једнаки комунални стандарди успоставе у свим деловима градске територије.

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар