Шангај се асфалтира ФОТО

JКП Пут oвe нeдeљe извoди припрeмнe рaдoвe зa aсфaлтирaњe и пресвлачење нoвим aсфaлтoм у нaсeљу Шaнгaj у улицaмa  |, ||, ||| и |V

 

Молимо возаче за мало стрпљења и да прилагоде брзину вожње обзиром да су радови у току.

Голубица

17 августа, 2018

Повезане објаве