Tабаковић: Повећана стабилност финансиjског система

Народна банка Србиjе jе повећала стабилност финансиjског система, коjи jе сада отпорниjи на међународне утицаjе, изjавила jе данас гувернерка Jоргованка Tабаковић на представљању годишњег Извештаjа о стабилности финансиjског система за 2017. годину.

БEOГРAД – Народна банка Србиjе jе повећала стабилност финансиjског система, коjи jе сада отпорниjи на међународне утицаjе, изjавила jе данас гувернерка Jоргованка Tабаковић на представљању годишњег Извештаjа о стабилности финансиjског система за 2017. годину.
Oтпорност домаћег финансиjског система jе у 2017. била већа него у 2016, а повећана jе по основу знатног смањења учешћа jавног дуга у БДП-у и пада степена евроизациjе пласмана, речено jе на конференциjи НБС.

Варање клиjента – дугорочно губитак за банку

Гувернер Народне банке Србиjе Jоргованка Tабаковић изjавила jе данас да НБС ради на томе да начин изражавања и обрачунавања трошка кредита мора да буде jасан клиjенту у тренутку узимања кредита како би се спречиле манипулациjе.
„На томе радимо. Банке су увек корак испред нас, али ћемо се потрудити да ухватимо корак с њима и зауставимо ту праксу да се по оноj аналогиjи из трговине чоколада „милка“ од 200 грама смањи на 180 г и продаjе по истоj цени, рачунаjући да нећете видети да ту има 180 г“, рекла jе Tабаковић на конференциjи за новинаре у НБС.

Нето прилив СДИ 2,6 милиjарди евра до краjа године

Нето прилив страних директних инвестициjа (СДИ) у Србиjи би до краjа године требало да износи 2,6 милиjарди евра према конзервативноj процени Народне банке Србиjе, изjавила jе данас гувернер НБС Jоргованка Tабаковић.

“Нешто изнад онога што смо оцекивали и на наше задовољство jесте прилив страних директних инвестициjа коjе расту, и коjе би, према нашоj конзервативноj процени, требало да до краjа године буду 2,6 милиjади евра нето прилива”, рекла jе гувернер на презентациjи Годишњег извештаjа о стабилности финансиjског система за 2017. годину.

Већ радимо проjекциjе за повећање плата и пензиjа

Гувернерка НБС Jоргованка Tабаковић jе изjавила данас да централна банка већ ради проjекциjе за наjављено повећање плата и пензиjа и да се то повећање уопште не доводи у питање.

„Ниjедног тренутка се не поставља питање да ли ће повећање плата и пензиjа, већ радимо проjекциjе, довести у питање нашу основну законску обавезу да одржимо инфлациjу у границама коjе су законом прописане“, рекла jе Tабаковић на питање новинара да ли ће повећање плата и пензиjа и укидања закона о привременом ограничењу погурати инфлациjу или имати неки други утицаj на финансиjски систем.

У току припеме за приватизациjу Kомерциjалне банке

У току су припреме за приватизациjу Kомерциjалне банке и у њима учествуjе и Народна банка Србиjе, изjавила jе данас гуверка НБС Jоргованка Tабаковић.
Oдговараjући на питање новинара да ли НБС плаши могућност приватизациjе Kомерциjалне банке и других изазова по питању стабилности финансиjског система, Tабаковић jе нагласила да нема никаквих разлога за страх, ни по питању приватизациjе Kомерциjалне банке.

Oд укупних пласмана грађанима, чак 71% динарски

Oбим новоодобрених кредита становништву у 2017. години био jе за 21,7 одсто виши него 2016, при чему се близу 71 одсто односило на динарске кредите, изjавила jе данас гувернер Народне банке Србиjе, Jоргованка Tабаковић.
“Tо сведочи о поверењу становништва у домаћу валуту”, рекла jе Tабаковић на презентациjи Годишњег извештаjа о стабилности финансиjског система за 2017. годину у Народноj банци Србиjе.

Гувeрнeр Нaрoднe бaнкe Србиje Joргoвaнкa Тaбaкoвић изjaвилa je дaнaс дa НБС рaди нa тoмe дa нaчин изрaжaвaњa и oбрaчунaвaњa трoшкa крeдитa мoрa дa будe jaсaн клиjeнту у трeнутку узимaњa крeдитa кaкo би сe спрeчилe мaнипулaциje.

Izvor: Tanjug

Foto: Tanjug

16 августа, 2018

Повезане објаве