ВЕТЕРНИК: Град инвестира 215 милиона динара у изградњу канализационе мреже

ВЕТЕРНИК: Град инвестира 215 милиона динара у изградњу канализационе мреже

ВЕТЕРНИК: Град инвестира 215 милиона динара у изградњу канализационе мреже

Голубица, ЧЕТВРТАК 07.02.2019.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције наставља да инвестира у изградњу канализационе мреже у Ветернику, како би се омогућило решавање једног од најкрупнијих комуналних проблема у овом насељу.

Током 2018. године изграђено је око 7км канализационе мреже у више улица у насељу Ветерник, а ове године биће реализована изградња 12км канализације у делу Ветерника северно од Новосадског пута.

Будућа канализациона мрежа ће бити повезана са канализационим системом Града Новог Сада преко два реципијента, а то су колектор на Новосадском путу и колектор у Улици Драгослава Срејовића. Према месту укључења у реципијент, канализациона мрежа северно од Новосадског пута подељена је на 7 сливова тако да ће се и изградња реализовати фазно.

У првој фази радова градиће се канализација слива 1 и слива 6, укупне дужине 4,3км са једном црпном станицом.

Дужина канализационе мреже слива 1 износи 2,5км и обухвата 9 улица (Новосадски пут, Нова 27, Нова 9, Нова 91-део, Владимира Матијевића, Добре Јовановић, Гиге Гершића, Петра Биге, Генерала Васића).

Дужина канализационе мреже слива 6 износи 1,77км и простире се у 7 улица (Драге Дејановић, Данила Лазовића, Марка Сервијског, Олге Илић, Др Душана Поповића, Горана Малетића, Нова 9 1-део).

Изградња слива 7 (слив Церске улице) реализована је током 2018. године, у оквиру изградње канализационе мреже у улицама Краља Петра, Ветернички брег, Зузане Халупове и Богдана Чиплића.

За изградњу канализације преосталих сливова у току је решавање имовинско-правних односа, тј. прикупљање сагласности од власника парцела, што је неопходан предуслов за исходовање грађевинске дозволе.

 

 

Извор: Голубица

 

Нема Коментара

Поставите Коментар