ИЗГРАЂЕНА НОВА САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉУ КИСАЧ

Град Нови Сад завршио је реконструкцију коловоза атарског пута од Светосавске улице до државног пута IIА реда број 113 и у делу Светосавске улице у Кисачу, што ће знатно допринети функционалности саобраћајне мреже овог насеља.

Становници Танкосићева, дела насеља Кисач, на овај начин добили су ближи излаз на државни пут, који ће им омогућити бољу повезаност са околним местима и скратити време путовања, што отвара могућности за значајан привредни и економски напредак насеља. Ова инвестиција, поред економског, има и друштвени значај и одразиће се на квалитет свакодневног живота становника овог дела Кисача, те омогућити лакше дневне миграције.

Радови на саобраћајницама изведени су у две целине, у укупној дужини од 1820 метара, најпре у делу Светосавске улице, на деоници од окретнице до атарског пута, где су изведени радови на реконструкцији постојећег коловоза, пешачке стазе и колских прилаза, а затим и на траси атарског пута, између Светосавске улице и државног пута IIА реда број 113, где је изграђена нова саобраћајница, као и прикључак на државни пут.

Такође, дуж новоизграђених саобраћајница постављено је 17 стубова јавне расвете у циљу обезбеђивања безбедних услова одвијања саобраћаја.

Укупна вредност инвестиције, која ће имати немерљив значај за насеље Кисач, износи 175,7 милиона динара.

Повезане објаве