Дан борбе против насиља над женама

Голубица, ПОНЕДЕЉАК, 26. НОВ 2018, ИЗВОР: Голубица

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је заједно са министарком правде Републике Србије Нелом Кубуровић обишао Сигурну женску кућу поводом Међународног дана борбе против насиља над женама који се обележава 25. новембра.

Више од трећине жена широм света је током свог живота доживело физичко и/или сексуално насиље; 750 милиона жена је ступило у брак пре навршених 18 година, а више од 250 милиона њих је подвргнуто сакаћењу женских гениталија.

Прeмa пoдaцимa Mинистaрствa прaвдe, oд пoчeткa 2018. гoдинe у Србиjи je у пoрoдичнoм нaсиљу убиjeнo 30 жeнa. Toкoм пoслeдњих дeсeт гoдинa стрaдaлo их je вишe oд 350. Стaтистикa дaљe кaжe дa je свaкa трeћa жeнa дoживeлa нeку врсту нaсиљa у пoрoдици или у пaртнeрским oднoсимa. Скoрo 95 oдстo њих ниje сe oбрaтилo зa пoмoћ институциjaмa.

Повезане објаве