“Променада” кроз темпирану бомбу! Новосадски тржни центар претња за безбедност грађана

Голубица, ЧЕТВРТАК, 15. НОВ 2018, ИЗВОР/ФОТО: Редакција Независних новина

Како преносе „Независне новине“ данас у подне, у срцу Војводине, у Новом Саду, свечано је отворен још један потрошачки центар, „Променада“, који је током целе године помпезно најављиван као велико остварење компаније Непи Роцкцастле, а којој је ово иначе други по реду шопинг центар у Србији.

Новосадски тржни центар отворен је захваљујући привременој дозволи коју је издала стручна комисија ИБС Института из Новог Сада, а коју је ангажовао сам инвеститор.

Надлежна институција није одобрила употребну дозволу, чиме се ствара утисак да објекат нема адекватне безбедосносне услове и да је реална претња за посетиоце.

Према изјави начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Дејана Михајловића за медије, објекат није добио употребну дозволу од ове надлежне институције, већ само привремену коју је издала независна Комисија, унајмљена од стране инвеститора. Михајловић наводи да се Градска управа о томе ништа није питала.

Иако је у Закону о планирању и изградњи Републике Србије, члан 157. наведено да се привремена дозвола издаје ради техничке и безбедоносне провере објекта, испитивања инфраструктуре, тачно у подне, Управа Променаде, свечано је отворила шопинг центар за грађане Новог Сада и његове госте, упркос и чињеници да радови на објекту још нису завршени.

Према слободној процени новинара и посетилаца, готово трећина локала још трпи радове, као и околина коју ће по свој прилици уређивати још дуго. Такође, затекли смо раднике и у гаражи објекта која тренутно служи као складиште и која није отворена за употребу.

Општи утисак је да је тржни центар напола оспособљен, али упркос тој чињеници Новосађани ће моћи да шопингују у радњама које су приведене намени док су радови још у току и док је на снази тестирање безбедности објекта који нема употребну дозволу и има озбиљан проблем са подземним водама од самог почетка изградње. 

Извод из Закона, тачка 157: 

Ако се, ради утврђивања подобности објекта за употребу, морају врšити претходна испитивања и провера инсталација, уређаја, постројења, стабилности или безбедности објекта, уређаја и постројења за заšтиту žивотне средине, уређаја за заšтиту од поžара или друга испитивања, или ако је то предвиђено техниčком документацијом, комисија за техниčки преглед, односно предузеćе или друго правно лице коме је поверено врšење техниčког прегледа моžе да одобри пуšтање објекта у пробни рад, под условом да утврди да су за то испуњени услови, и о томе без одлагања обавести надлеžни орган. Пробни рад моžе трајати најдуžе годину дана. Обавеза је инвеститора да прати резултате пробног рада. Комисија за техниčки преглед, односно предузеćе или друго правно лице коме је поверено врšење техниčког прегледа, у току пробног рада објекта проверава испуњеност услова за издавање употребне дозволе и извеšтај о томе доставља инвеститору“.

Редакција Независних Новина контактирала је господина Бориса Стевовића, менаџера Променаде и покушала да добије одговор на питања зашто је тржни центар отворен за грађане, ако привремена дозвола по Закону обезбеђује само услове за отварање објекта за стручна лица ради тестирања инфраструктуре и безбедности, као и да ли објекат поседује исправну техничку документацију.

– Имамо исправну документацију, али бих волео да на ваша питања одговоре маркетиншка и правна служба, јер то знају боље – изјавио је Стевовић у телефонској комуникацији.

Господин Стевовић инсистирао је да маркетинг Променаде одговори и на питање зашто је тржни центар отворен под привременом употребном дозволом за грађане, ако је законски рок за издавање валидне употребне дозволе Градске управе као надлежног тела, пет радних дана. Господин Стевовић није могао да одговори ни на питање да ли тренутно отворени локали у Променади имају уредну противпожарну документацију и да ли постоји документ надлежне институције који гарантује безбедност грађанима током периода тестирања исправности објекта, а да то није извештај независне Комисије.

Отварању “највећег тржног центра у Србији” није присуствовао нико од челних људи из градске владе, укључујући и Милоша Вучевића, градоначелника Новог Сада. Да ли изостајање подршке градске власти има везе са чињеницом да објекат није исправан и да не може да добије употребну дозволу, не знамо, јер менаџер тржног центра није умео да одговори ни на ово питање.

Иначе, изградња Променаде, у протеклом периоду, најављивана је као капитална инвестиција компаније Непи у највећи тржни центар у Србији, а вредност инвестиције процењена је на 100 милиона евра. Компанија је такође најавила и запошљавање око 1500 људи.

Иако нам је господин Стевовић обећао да ће на сва питања одговорити “релевантни” људи из компаније за најдаље 45 минута, на наше телефонске позиве више није одговарао, а до објављивања овог текста нико из компаније Непи нити Управе тржног центра нас није контактирао.

Наставиће се…

 

Повезане објаве