КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈОШ ЈЕДАН ДЕО АДИЦА

Голубица,  петак 26.10.2018. Извор:  Голубица

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у понедељак, 29.10.2018. године, почиње радове на изградњи  канализационе мреже у делу насеља Адице.

Град Нови Сад је у последњих неколико година интензивно ангажован на побољшању комуналне опремљености у овом насељу,  које је у  претходном периоду било доста занемарено по питању инфраструктуре.

У Адицама је до сада изграђено око 11 км  фекалне канализације, чиме је омогућено да потешкоће са преливањем и пражњењем  септичких  јама постану прошлост за велики број домаћинстава.

Сада ће се реализовати изградња мреже која припада сливу Марије Бурсаћ и простире се у северномделу насеља Адице, а гравитира ка  црпној станици „Жичка“, за коју је у изради пројектна документација.

Укупна дужина канализационе трасе износи 5,2 км, а обухвата десет улица: 

Жичка, Студеничка, Петра Лубарде, Сопоћанска, Сувоборска, Стефана Првовенчаног,  Стевана Синђелића, Владана Ђорђевића, Палићка идео Марије Бурсаћ.

Изградњом планиране мреже у наведенимулицама, око 400 домаћинстава добиће прилику да се прикључи на  градски  канализациони систем.

Уговорена вредност инвестиције износи 181.197.944,30 динара (са ПДВ-ом).

Рок за завршетак је 240 календарских дана.

У Адицама су у току и радови на изградњи канализације у Витешкој улици, у делу од далековода до  Улице Десанке Максимовић, јер је једино овај део улице до сада био без канализације.

 

Повезане објаве