ГРАД НОВИ САД РАСПИСАО КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

град нови сад расписао конкурс за куповину станова у јавној својини града

ГРАД НОВИ САД РАСПИСАО КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

Поводом  јавних позива за стамбене подршке за  доделу станова у јавној својини Града Новог Сада, за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада и за помоћ за озакоњење стана или породичне куће, обавештавају се грађани Новог Сада да се формулари захтева могу преузети у Писарници Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у Улици Народног фронта бр. 53 и на сајту  Града Новог Сада  www.novisad.rs

Овим јавним позивом позивају се заинтересована лица да поднесу захтев за куповину стана и тиме реше своју стамбену потребу и стамбену потребу чланова свог породичног домаћинства.

Чланом породичног домаћинства сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који заједно станују са учесником јавног позива.

Захтев за доделу стана може поднети лице које:

    –   је држављанин Републике Србије, 

    –   има пребивалиште на територији  Града Новог Сада,

    –   је без стана или породичне куће, и

    –   нема довољно средстава да обезбеди стан или породичну кућу на  тржишту за себе или за себе и своје породично домаћинство.

  Максимална граница прихода као услов за  куповину стана  је: 

  • за једночлано домаћинство                           81.098,50       динара,
  • за двочлано домаћинство                            137.867,46       динара,
  • за трочлано домаћинство                            194.636,41       динара,
  • за четворочлано домаћинство                    251.405,36       динара,
  • за петочлано домаћинство                          308.174,32       динара и
  • за шесточлано и веће домаћинство            364.943,27       динара.

Опредељују се станови у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Кисачка број 55. изграђеном на парцели број 4488 КО Нови Сад I, према  категоријама корисника, станови су од 24квадрата до 75. Просечна цена коштања квадратног метра стана  у стамбеном објекту у Кисачкој 55 износи  92.418,96 динара.

Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања јавног позив. За све додатне информације подносилац захтева може да се обрати на контакт телефон: 021/489-0011, 021/489-0022 и 021/489-0043.

Нема Коментара

Поставите Коментар