НОВИ САД СВЕ БЛИЖИ ИЗГРАДЊИ НОВИХ ЈАВНИХ ГАРАЖА

НОВИ САД СВЕ БЛИЖИ ИЗГРАДЊИ НОВИХ ЈАВНИХ ГАРАЖА

НОВИ САД СВЕ БЛИЖИ ИЗГРАДЊИ НОВИХ ЈАВНИХ ГАРАЖА

НОВИ САД СВЕ БЛИЖИ ИЗГРАДЊИ НОВИХ ЈАВНИХ ГАРАЖА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и директори привредног друштва „Јавне гараже“ д.о.о. Нови Сад Јохан Брајтенедер и Вукајло Бабић потписали су почетком августа Уговор о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавних гаража на територији Града Новог Сада, са четири партије и то у Улици Модене, на углу Успенске и Шафарикове улице, код зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и на Тргу републике.

Захваљујући реализацији тог пројекта Нови Сад ће добити четири јавне гараже по највишим светским стандардима.Уговор је потписан он-лајн, због ситуације са корона вирусом, а они су се данас састали у Градској кући како би разговорали о детаљима изградње гаража. На састанку је констатовано задовољство свих учесника у процесу досадашње сарадње са тенденцијом да се она настави истим темпом, те да се што пре утврде временски оквири извођења радова.

Градоначелник је истакао да је од велике важности долазак реномиране аустријске компаније „Бест ин Паркинг – Холдинг АГ“, једне од највећих у Европи на пословима пројектовања, изградње и управљања гаражама, која ће сарађивати са новосадском грађевинском компанијом „Инобачка“ која има квалитетне пројекте иза себе, велико искуство и добро познаје грађевинске прилике у граду. Заједнички циљ Града и компанија које ће учестовати у реализацији великог инфраструктурног пројеката јесте да се посао изведе квалитетно и у што краћем року, како би се проблем са паркирањем у Новом Саду у што већој мери решио, саобраћај града растеретио, а квалитет грађана и посетилаца подигао на виши ниво.

Концесионар је у обавези да у потпуности обезбеди финансирање концесионе делатности, изради техничку и другу документацију и прибави неопходне дозволе, изведе грађевинске и друге радове неопходне за употребу објекта, управља и одржава јавне гараже, да плаћа концеденту уговорену концесиону накнаду и да преда јавну гаражу концеденту по истеку трајања уговора. Концесионим уговором је предвиђено плаћање концесионе накнаде у висини од 10% пословних прихода од 13. године рачунајући од године у којој је започела фаза управљања, а није предвиђено да Град Нови Сад улаже сопствена средства. Концесионару се даје у концесију обављање концесионе делатности на период од најдуже 43 године од дана примопредаје локације, с тим што пројектовање и изградња не могу трајати дуже од три године, а управљање и одржавање трају 40 година. Улагања у четири гараже износе минималних 21,2 милиона евра, што у целости остаје у јавној својини. На цену карте за паркинг искључиву сагласност даје Град Нови Сад, локације све време остају у својини Града, а изграђене јавне гараже постају јавна својина, те се након истека уговора о концесији предају Граду.

Извор: Голубица

Нема Коментара

Поставите Коментар