оси интервју

оси интервју

оси интервју

За почетак нам се представите

„Моје име је Сенка Ненадов, имам 29 година и апсолвент сам на одсеку за
француски језик и књижевност, са другим романским језиком и културом, а то је
италијански.“

Које своје личне особине, а које су важне за посао бисте истакли приликом
апликације код послодавца?

„Прецизност, комуникативност и усредсређеност на детаље као ипостављени рок.“

Каква професионална знања и вештине у оквиру Вашег занимања бисте истакли
као своју предност?

Имам око 10 година искуства рада са студентима и средњошколцима, као и 15
година искуства у раду са младима генерално на пољу неформалног образовања
где сам држала радионице на теме као што су: ненасилна комуникација,
репродуктивно здравље, права деце и младих где сам имала прилику да развијам
своје вештине у раду са младима. Такође сам се усавршавала на семинарима у
оквиру програма „Еразмус плус“ где сам усавршавала италијански језик са
изворним говорницима.“

Хоби и интересовања која би потенцијално могла да занимају послодавца?

„То су пре свега путовања и читање, што такође доприноси мом професионалном
развоју јер на путовањима имам прилику да са изворним говорницима
усавршавам ове језике: француски, италијански и енглески.“

Колико дуго тражите посао?

„Неколико месеци већ, с тим да сам имала раније радно искуство. Била сам
ангажована у једној интернационалној компанији као лектор за српски језик где
сам радила у тиму са преводиоцима на исправљању граматике и стила у текстовима
на српском језику. То је трајало две године. Такође имам неколико година
искуства у држању часова студентима и средњошколцима. Занима ме педагошки
рад са студентима и средњошколцима.“

Дакле, имали сте искуства са интервјуима за посао, каква су она? Од чега је
зависило да ли ће бити успешни?

„Моја искуства са интервјуима су у главном била позитивна и мислим да сам
током ранијег неформалног образовања и волонтерског рада имала прилику да се
обавестим о тим компанијамаи о томе шта је њима потребно од једног
радника.“

Колико су стереотипи и предрасуде били присутни на самом интервјуу или на
претходним пословима?

„Дешавало се да можда доживим негативну дискриминацију, али и позитивну
дискриминацију где послодавац ипак да шансу иако зна да постоји неко ко је
компетентнији што се испостави као јако велика мотивација, нпр мени.“

Шта бисте препоручили послодавцу а шта кандидату када је реч о уговарању
посла да би та комуникација била олакшана?

„Послодавцима бих препоручила да пре него што запосле особу са инвалидитетом
да се обавесте о достигнућима особа са инвалидитетом како би разбили
предрасуде о томе како ОСИ нису довољно компетентне и да се више информишу
о професионалним успесима особа са инвалидитетом.Што се тиче кандидата мислим да је најважније бити упоран и неодустајати, бити сигуран у своје знање и градити
самопоуздање.“

Које су то врсте послова у којима себе видите и за које се сматрате
компетентном?

„Видим себе као професора језика који преноси знање ученицима или студентима и
као преводиоца. Мислим да је превођење јако креативна сфера. Јер не само да
усавршајвам тај страни језик и повећавам компетенције у оквиру матерњег
језика, већ у складу са темом откривам нове ствари и нова знања.“

У Вашем случају шта је предуслов који послодавац мора да испуни и колико би
трајало увођење у посао?

„Доста брзо се прилагођавам. На претходном послу где сам радила као лектор
сам брзо савладала програм у коме се ради. Посвећена сам послу јер ми је стало
да добијем посао као и да га задржим.“

То значи да послодавац не и имао проблема у смислу усавршавања?

„Спремна сам на усавршавања како у оквиру струке као и у примени
радионичарског метода у раду и неформалном образовању.“

Реците две реченице о себи како бисте мотивисали послодавца, тј. шта је оно што
Вас мотивише?

„Мотивише ме учење језика зато што волим да упознајем различите културе, а
култура се најбоље може научити од изворних говорника.“

И.К.

Пројекат „Наше време“ реализован је у сарадњи са Градском управом за културу Нови Сад

Нема Коментара

Поставите Коментар